Jak určit cenu pozemku

Hodnotu pozemku nejčastěji lidé určují srovnáním cen nabízených pozemků na internetu, v okolí svého pozemku. Tyto ceny jsou však nabídkové a není zde záruka, že se za tuto cenu prodají. Potencionální kupující se snaží téměř vždy vyjednávat o nižší ceně a proto jsou tyto cenové údaje nepřesné.

Jak určit hodnotu Vaší půdy?

Hodnotu půdy lze odvodit z bonity půdy, ta je stanovená z mnoha faktorů:

  • velikost prodávaného pozemku
  • zda je pozemek ve spoluvlastnictví nebo ve vlastnictví jednoho majitele
  • přístupnost pozemku, jeho tvar, a zda je v celistvém bloku, zda je ve svahu či na rovině
  • dle BPEJ, tedy bonitované půdní ekologické jednotky

Z čísla BPEJ se jednoduše vyčte, v jakém regionu pozemek leží, jak vypadá, kam je nakloněn. Tyto informace dávají základní představu o tom, jak výnosná půda bude.

Cenu pozemku udává také nájemní (pachtovní) smlouva – zde je nejdůležitější sledovat výpovědní lhůty, nájemné za hektar a další podmínky, které je lépe nechat prověřit odborníky v oboru. např. námi.  Odkaz na službu???

Hodnotu pozemku lze přibližně zjistit pomocí kalkulaček:

  • dle katastrálního území kalkulačky; jednoduše zadáte katastrální území, ve kterém se pozemek nachází, a jeho rozlohu.
  • dle BPEJ kódu můžete zjistit v další kalkulačce; BPEJ kód najdete ve výpisu z katastru nemovitostí,

Tržní hodnota se však liší dle výše vyjmenovaných faktorů a nelze údaji z kalkulaček jednoznačně určit cenu, jde spíše o cenu orientační.