NÁVRAT PŘEDKUPNÍHO PRÁVA

Prodeje nemovitostí se zrušením předkupního práva se staly velmi jednoduchou a rychlou záležitostí. Znovuzavedením tohoto zákonného opatření se prodeje všech typů nemovitostí, které vlastní více než jeden majitel, prodlouží o dobu, po kterou musí ostatní spoluvlastníci využít či odmítnout své zákonné právo na přednostní odkup prodávaného podílu.

Toto předkupní právo bylo zrušeno celkem nedávno, v roce 2014 po 50 letech. Že se nejedná o šťastnou změnu, se shodují politici i právníci. Považují dobu tří let za velmi krátké období na zhodnocení nových právních úprav a jejich změny.

Nová úprava má být účinná od ledna 2018.

V prosinci roku 2016 podepsal prezident České republiky novelu občanského zákoníku. Součástí této novely je i znovuzavedení předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitostí.

Nově tedy bude povinností prodávajících nabídnout své podíly na nemovitostech ostatním spoluvlastníkům k odkupu a teprve po jejich odmítnutí může prodat dalšímu zájemci.