Bude existovat nový stavební superúřad?

V uplynulém čase začal vznikat návrh na zrození nového stavebního superúřadu. Po jeho vzniku už by nemusely být úředníci tolik závislí na radnicích a politicích. Mohlo by také dojít i k tomu, že by se rychleji vydávaly stavební povolení, celý proces by nyní nemusel trvat déle než rok.

Úřady nejspíše nebude nutné stěhovat, pouze se jim změní vedení. Jejich nadřízený již nebude starosta, ale pražský generální ředitel. Úředníci stavebních úřadu jsou nyní zaměstnanci obce. Ti se starají zejména o to, aby místní samospráva příliš nezasahovala do stavebního řízení.

Rozhodovací pravomoc a územní plánování má zůstat na starosti místním samosprávám. V ohrožení by neměly být ani pracovní místa v obcích a nikdo z úředníků by neměl mít strach, že přijde o práci.

V Praze se zmenší počet stavebních úřadů. Nyní jich je 22, přičemž by mělo stačit 4 až 5 úřadů. Vznikne nejvyšší stavební úřad. Ten by měl mít na starosti i velké dálniční stavby, výstavby na železnicích, stavby na letištích a další činnosti speciálních stavebních úřadů. To je ale zatím v jednání.

Na území krajů by vznikly jednotlivé pobočky specializovaných úřadů. Dobré je to, že díky spojení úřadů, se konečně sjednotí pravidla. Ve všech krajích budou platit ta samá pravidla. Líp orientovat by se nyní měli i developeři a investoři.

Současně se připravuje i vznik internetové stránky, takzvaného geoportálu. Tam bude možnost shlédnout všechny územní plány celé České republiky.

V neposlední řadě je potřeba zmínit další změnu, která nastane. Nejdéle do dvou měsíců se bude muset úřad vyjádřit ke všem žádostem. Když se nevyjádří, znamená to, že souhlasí. Všichni, ať už lidé nebo investoři, budou komunikovat pouze s jedním úřadem.

Všechny výše zmiňované body a změny jsou ale zatím v začátku, platit začnou až zhruba za 2 roky.

Čerpáno z:

https://bit.ly/2A8Qnr1

+420 775 674 541
anna.mackova@century21.cz

Anna Macková

+420 775 674 541
anna.mackova@century21.cz

Anna Macková

Komentáře