370. výročí úspěšné obrany města Brna proti Švédům v průběhu třicetileté války

23

Jak probíhalo obléhání Brna Švédy?

Víte, jak probíhaly boje mezi malou skupinkou obyvatel Brna a obrovskou armádou Švédů? Víte proč zvoní zvony na Petrově již v 11.00. Ne? Pak tedy …

Obléhaní Brna probíhalo od 3.května do 23.srpna 1645 a bylo součástí poslední fáze třicetileté války. V této době mělo Brno zhruba 5000 obyvatel a brněnská  posádka měla 500 vojáků a asi tisícovku příslušníků městské milice. Tito udatní hrdinové ubránili město proti asi 28 tisícům vojáků švédské armády pod vedením generála Lennarta Torstensona. Úspěch obránců odstartoval skvělou kariéru jejich velitele Louise Raduita de Souches ve službách Habsburků. Přispěl též k tomu, že se Brno nakonec definitivně stalo metropolí Moravy  (na úkor dobyté Olomouce).

24

Generál Torstenson měl skutečně velké sebevědomí a vůbec si nepřipouštěl prohru. Dokonce prohlásil: „S tou myší dírou, budu hotov do tří dnů. A tu starou holou studenou kuchyni, tu dobydu nejpozději do jednoho týdne!“

“ Dírou“ myslel samotné město, a „studenou kuchyní“  hrad Špilberk. Ale hodně se mýlil. Hrdinství obyvatelů Brna neznalo mezí.​

Velitel de Souches pracoval s málo vycvičenými měšťany a studenty, kteří ale přesně dbali jeho pokynů. Požáry, které zachvátily některé budovy poblíž hradeb během švédských útoků, se rychle podařilo uhasit. V průběhu obléhání bylo i počasí na straně Brňanů. Dokonce 14. června odpolední průtrž zaplavila mnoho příkopů, a spousta švédských vojáků v nich zůstala uvězněna. Část mužstva byla vzniklou situací dezorientována, a mnozí z nich utonuli. Začátkem srpna byly ale obě bojující strany již vyčerpané a trpěly hladem. Švédští vojáci se snažili získat jídlo jakýmkoliv způsobem – množily se krádeže mezi vojáky. Švédové se na lidech v okolí dopouštěli neuvěřitelných zvěrstev. Sedláci z obavy, že přijdou o všechno, zakopávali nejcennější majetek, a skrývali se v lesích. Je až nepochopitelné, že v tak zlé době prokazovali Brňané svůj smysl pro humor při skládání různých popěvků na arogantní „neporazitelné“ Švédy. S tak statečnými lidmi nelze žádnou bitvu prohrát!

25

S obléháním Brna je spjata nejznámější brněnská pověst, která vysvětluje tradici, proč se zvoní poledne na Petrově o hodinu dřív. Švédové podle ní obléhali město již více než tři měsíce a jejich útoky ani snaha město vyhladovět nevedly k cíli.  5. srpna podnikl velitel švédského vojska Torstenson generální útok s tím, že pokud město nepadne do poledne toho dne, obléhání skončí a odtáhne pryč. Jeho výrok se měl donést Brňanům. A když byli útočníci tísněni a poledne ještě daleko, napadlo kohosi začít zvonit poledne o hodinu dříve; generál Torstenson pak měl dostát svému rozhodnutí a obléhání ukončit. Brno bylo zachráněno a na připomínku této události zvoní každý den zvony katedrály sv. Petra a Pavla poledne už v jedenáct hodin.

Pověst ovšem není pravdivá a skutečnost je pro Brňany ještě příznivější: poslední generální šturm  15. srpna  trval až do večera a byl spolehlivě a kompletně odražen, načež Torstenson pro vyčerpání svých vojsk a nedostatek času obléhání vzdal. Definitivním potvrzením prohry švédských vojsk byla žádost jeho velení o odnesení raněných a pohřbení padlých vojáků.

Posledních osm dní obležení se už švédské jednotky stahovaly a odvážely děla, 23. srpna už k žádnému útoku nedošlo a území města opustili poslední švédští vojáci.

Jako poděkování od císaře Ferdinanda III. byl Souches povýšen na hraběte, a od města dostal Schwanzův palác (Dům pánů z Lipé). Dále se podílel na vytlačování Švédů z Čech a Moravy, za co získal další statky a majetky. Mezi jinými i zámek v Jevišovicích, kde taky zemřel. Na jeho náhrobku je vyryto:

Postůj tiše, poutníče, chceš-li zvědět, který vojevůdce jest zde pochován. Jest to velký hrdina,známý daleko široko, jehož se nepřítel obával jako úderu hromu. Císař Ferdinand III. a Leopold I. poznali dosti za 38 roků jeho hrdinnou odvahu všude tam, kam ho poslali. Tento velký hrdina zmařil Švédům, kteří obléhali Brno a chtěli se zmocnit i Špilberku, jejich úmysly, když jako velitel posádky tasil svůj ostrý meč, a nejen, že osvobodil obě místa od nepřátel, nýbrž je i tak zastrašil, že z Moravy i Rakous a Čech museli před ním prchati, sklízejíce ostudu a výsměch…“

27

 

Když se někdy vydáte na procházku na Špilberk, zkuste si představit, jak malá skupina obránců Brna bojovala s velkou armádou Švédů, co všechno si museli obyvatelé Brna vytrpět, kolik životů se ztratilo v nenávratnu. Určitě máme být na co hrdí! Ať symbol tohoto boje i celého Brna zůstane zachovaný i pro další generace.

28

29

30

31

32

34

33

35

36

Tuto událost si můžete připomenout i 14. – 16. 8.2015 – kdy se uskuteční Den Brna – 370. výročí, úspěšné obrany města Brna proti Švédům v průběhu třicetileté války. Akci pořádá město Brno a TICmB. TICmB připravuje procházky s průvodci pro celou rodinu – součástí budou pověsti a historie, specializované prohlídky v češtině, ale i angličtině a francouzštině, pobytové balíčky na den oslav.

 

zdroj:
www.mojebrno.jecool.net
https://cs.wikipedia.org

Telefon

+420 775 674 541

E-mail

anna.mackova@century21.cz

Facebook

Anna Macková - realitní makléř

Komentáře