Archiv měsíce: Červenec 2020

30.7. 2020

Banky bojují o platící klienty

Vzali jste si hypotéku na dům či byt? Pak nyní je nejlepší čas na její refinancování. Proč? Hlavním důvodem je nejistá situace kolem pandemie, která jak se zdá ještě nenabrala konce. Banky mají strach poskytnout hypotéky novým klientům, i když jsou v době podání žádosti bonitní, nevědí, jaká nastane situace během následujících měsíců. Proto se nyní předhánějí v lepších podmínkách...

10.7. 2020

Retenční nádrže na vodu budou od příštího roku povinností

Retenční nádrže slouží k zachytávání a uskladnění dešťové vody. Zadrženou vodu lze využívat například k zalévání zahrady, mytí auta či zpětně v domácnosti jako užitkovou vodu. Od roku 2021 bude u novostaveb povinnost vodu akumulovat, tedy mít retenční nádrž nebo vodu jinak skladovat. Zadržování vody v retenčních nádržích je jedním z důležitých opatření ve vztahu k zadržování vody v krajině. Tyto nádrže by se...

2.7. 2020

Zrušení předkupního práva od 1.7.2020

Předkupní právo u nás existovalo do roku 2014, poté se zrušilo a znovuzavedlo v roce 2018. Důvodem k navrácení předkupního práva bylo to, že spoluvlastníci chtěli mít možnost ovlivnit, s kým budou danou nemovitost vlastnit. Bohužel se vyskytlo mnoho problémů např. při převodech bytových jednotek, se kterými souviseli podíly na garážích nebo sklepech. Novela občanského zákoníku tedy opět předkupní právo zrušila a to...

2.7. 2020

Klasifikace BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) popisuje zemědělskou půdu z hlediska půdně-genetického, půdně-ekologického, geologického, geomorfologického, klimatického a hydrologického. BPEJ tvoří pětimístný kód. A co jednotlivé číslice kódu znamenají? Pojďme se na to podívat blíže. Pořadí číslice BPEJ Rozsah hodnot 1. kód klimatického regionu 0-9 2. a 3. kód hlavní půdní jednotky 01-78 4. sdružený kód sklonitosti a expozice 0-9 5. sdružený kód skeletovitosti...